meniu

Pirkimo taisyklės

Kaip pirkti?

 • Įdėkite pasirinktas prekes į krepšelį.
 • Suformavę perkamų prekių krepšelį, spauskite ant krepšelio ikonėlės viršutinėje svetainės dalyje.
 • Užsakymo puslapyje būtinai užpildykite visus pirkėjo duomenų laukelius. Jei reikalinga PVM sąskaita faktūra, būtinai nurodykite visus reikalingus duomenis sąskaitai išrašyti.
 • Pasirinkite prekių pristatymo būdą.
 • Pasirinkite mokėjimo būdą už prekes.
 • Prieš patvirtindami užsakymą atidžiai perskaitykite „Pirkimo – pardavimo bei privatumo politikos taisykles ir sąlygas“.
 • Patvirtinkite užsakymą spausdami mygtuką „Pirkti“.

1. Bendrosios nuostatos

 • 1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo – pardavimo taisyklėmis bei privatumo politikos taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis pirkėjo ir internetinės parduotuvės algrima.lt tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.
 • 1.2. Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas, kiekvieno prisijungimo prie puslapio metu, privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tiems prekių užsakymams, kurie buvo pateikti po Taisyklių pakeitimo.
 • 1.3. Prekių kainos, nurodytos internetinėje parduotuvėje, galioja tik perkant šias prekes internetinėje parduotuvėje algrima.lt. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje algrima.lt yra nurodytos su PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.
 • 1.4. Pirkti internetinėje parduotuvėje turi teisę:
  • 1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys;
  • 1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  • 1.4.3. juridiniai asmenys;
  • 1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 • 1.5. Kiekviena šalis turėdama sutartinių santykių privalo elgtis sąžiningai.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

 • 2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas internetinėje parduotuvėje algrima.lt, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs (paspaudžia mygtuką “Sutinku su pirkimo sąlygomis“) su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“. Sutartis, elektroniniu būdu sudaryta tarp ALGRIMOS ir pirkėjo, yra saugoma internetinėje parduotuvėje algrima.lt ir pirkėjui gali būti prieinama elektronine forma.
 • 2.2. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą ALGRIMA pirkėją informuoja, išsiųsdama pranešimą pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 • 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes algrima.lt internetinėje parduotuvėje, šių Taisyklių ir kitose šios internetinės parduotuvės informacijos skiltyse, nustatyta tvarka.
 • 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su internetine parduotuve algrima.lt, pranešdamas pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.
 • 3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 • 3.4. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo).
 • 3.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir už jas sumokėti sutartą kainą.
 • 3.6. Jei pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
 • 3.7. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • 3.8. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • 3.9. Pirkėjas, naudodamasis algrima.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 • 4.1. Jei pirkėjas bando pakenkti pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti pirkėjo registraciją.
 • 4.2. Esant ypatingoms aplinkybėms, pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
 • 4.3. Internetinė parduotuvė algrima.lt turi teisę atsisakyti sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta pirkėjo, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės jos sudaryti.
 • 4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu pirkėjas, nesumoka už prekes per 2 (dvi) dienas.
 • 4.5. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės algrima.lt teikiamomis paslaugomis.
 • 4.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.
 • 4.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 • 4.9. Pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija galioja tik tam tikrą laiką. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo, jeigu sutartis nenumato kažko kito.

5. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

 • 5.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo, patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • 5.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • 5.3. Užsiregistravęs pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės algrima.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis pirkėjo prisijungimo duomenimis, pardavėjas šį asmenį laiko pirkėju.
 • 5.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 5.5. Jei pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • 5.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
 • 5.7. Pardavėjas atleidžiamas, nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 5.8. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

6. Prekių kokybė, garantijos

 • 6.1. Internetinėje parduotuvėje algrima.lt pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Nepaisant to, kad pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos, kuo tiksliau, pardavėjas negali garantuoti, kad pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės visas prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
 • 6.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose algrima.lt internetinėje parduotuvėje.
 • 6.3. Visos prekės, parduodamos Algrima.lt internetinėje parduotuvėje yra naujos, laikomos kokybiškose sandėliavimo patalpose. Tačiau prekė nėra laikoma nekokybiška, jei ant jos galima pastebėti smulkių pakavimo ar transportavimo pažeidimų.
 • 6.4. Apie gautas nekokybiškas prekes, nedelsiant informuokite el. paštu.
 • 6.5. Grąžinant nekokybišką prekę, grąžinimo kaštus padengia pardavėjas.
 • 6.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti pirkėjo grąžinamų prekių, jei pirkėjas nesilaiko šiose taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 • 6.7. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

7. Rinkodara ir informacija

 • 7.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti algrima.lt internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.
 • 7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 • 7.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu.
 • 7.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia algrima.lt internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais vadybininkų telefonais ir el. pašto adresais.
 • 7.5. Pardavėjas neatsako, jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

8. Baigiamosios nuostatos

 • 8.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • 8.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo - pardavimo sutartimi tarp pirkėjo ir pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 8.3. Jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdo šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų, pirkėjas turi teisę LR įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į:
  • 8.3.1. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl pirkėjų pažeistų teisių gynimo.
  • 8.3.2. Teismą dėl pažeistų teisių gynimo ir dėl turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimo.